Druhá májová nedeľa už tradične patrí  všetkým mamám. Byť mamou je najkrajším poslaním každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny deň povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia.

Deň matiek sme si na našej škole pripomenuli prvý májový týždeň, kedy si žiaci vyrobili pozdravy pre svoje mamy. Každý žiak mal možnosť obdariť svoju mamu pozdravom s milým blahoželaním. Ďalšou aktivitou venovanou tomuto krásnemu dňu bola maľba autoportrétu svojej mamy. Každý žiak sa snažil namaľovať svoju mamu tak, ako ju vníma svojimi detskými očami. Po namaľovaní autoportrétu, každý žiak opísal, aká je jeho mama. Cieľom aktivity bolo viesť žiakov k vyjadreniu citov svojej mame prostredníctvom básničky, blahoželania a prejaviť vďaku a záujem obdarovať svoju mamu.