V apríli sme si v špeciálnych triedach pripomenuli v rámci MESIACA LESOV význam lesa a stromov. Okrem toho, že nám les poskytuje drevo, huby a lesné plody, je les aj vhodným prostredím na oddych, zachytáva hluk a prach, reguluje obeh vody v prírode a vytvára kyslík potrebný pre život. Jarné rozkvitnuté stromy žiaci znázornili formou koláže.