Žiaci druhého stupňa základnej školy si pozreli rôzne techniky ako ľudia zo zdravotným znevýhodnením sa vedia vynájsť a čeliť ťažkej situácií. Žiakom bolo ukázane ako vie človek podporiť šikovných drobných výrobcov so zdravotným znevýhodnením. Prezentácia bola realizovaná na hodinách THD kde sa im premietali fotky výrobkov a videa na ktorom vystupovali umelci zo zdravotným znevýhodnením.