V rámci úlohy ENV na mesiac máj-skrášľovanie kvetinových záhonov sa žiaci 7.B triedy na hodinách PVC zapoili do tejto aktivity.