Srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 8.4. a 9.4. 2021 od 13:00 hod. v triede 1. ročníka.

Potrebné priniesť: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, preukaz poistenca, rozhodnutie o priznaní hmotnej núdze, 10€ na zošity pre prváka