Dňa 27.11.2020 bola v rámci výchovného poradenstva pre žiakov 9. ročníka zrealizovaná online prezentácia systému duálneho vzdelávania, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy“ (ďalej len „Projekt“). Národný projekt prináša spektrum zaujímavých aktivít pre základné školy a stredné školy.  Prezentácia systému duálneho vzdelávania reflektovala na aktuálnu situáciu a bola realizovaná online formou.  Online prezentácia duálneho vzdelávania prebiehala v čase jednej vyučovacej hodiny, tzn. 45 minút. Žiaci sa počas prezentácie dozvedeli:

         ako funguje duálne vzdelávanie,

         aké sú výhody duálneho vzdelávania,

          ktoré stredné školy a zamestnávatelia v regióne sú zapojení do systému duálneho  vzdelávania,

         kde je možné nájsť ďalšie informácie.