Deti z našej materskej školy dňa 24.9.2020 objavovali spolu so svojimi učiteľkami krásy okolitej prírody. Deti pozorovali stromy, rastliny, hmyz, zbierali jesenné plody, pozorovali  zmeny v prírode a uvedomili si potrebu jej ochrany. Cieľom turistickej vychádzky bolo zlepšiť fyzickú výkonnosť a vytrvalosť detí, a tiež získať poznatky o prírode pripravujúcej sa na zimu zážitkovým učením.