V mesiaci október školského roka 2021/2022 bolo náplňou práce koordinátora environmentálnej výchovy oboznámiť žiakov so Svetovým dňom zvierat. Táto úloha bola splnená formou vytvorenia nástenky na hlavnej chodbe školy a diskusiou na hodinách biológie v jednotlivých ročníkoch bežných a špeciálnych tried. Žiaci sa dozvedeli o živote jednotlivých druhov zvierat. Ďalšou úlohou bolo uskutočniť výstavu jesenných plodov ovocia a zeleniny. Táto úloha bola splnená. Výstava sa uskutočnila v hlavnej budove na  chodbe v termíne od 25. 10. 2021 do 27. 10. 2021.