Symbolom jesene je pre deti samozrejme šarkan, ktorý musí nielen zaujímavo  vyzerať, ale musí aj vynikajúco letieť. My sme si s deťmi vytvorili vlastných šarkanov, ktorých si deti vlastnoručne vytvorili a dozdobili. Najväčšou radosťou pre deti bol moment, keď šarkany na školskom dvore vo vetre ožili.