Svetový deň Pohybom k zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), pripomíname si ho od roku 2002. Táto celosvetová iniciatíva je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o význame pravidelnej pohybovej aktivity a jej benefitoch pre zdravie. Poukazuje tiež na nedostatočnú fyzickú aktivitu ako jeden z hlavných rizikových faktorov chronických neprenosných ochorení.

 V tento deň sa žiaci druhého stupňa mali možnosť zabojovať o prvé miesto. Na futbalovom turnaji sa stretli žiaci všetkých tried a okrem chlapčenských družstiev sme mali ženské družstva ktoré si tak isto zmerali silu v malom futbale.