Návšteva MŠ- Školáci čítajú škôlkarom

Dňa 11.2.2020 sme so žiakmi II.A a IV. A triedy navštívili našich malých škôlkarov.  Pre deti sme  pripravili čítanie na aktuálnu tému ,,Karneval“. Žiaci si vyrobili karnevalové masky, ktorými sa predviedli pred svojimi malými kamarátmi. Masky šaša, princeznej, kráľa, hviezdy, motýľa, ktoré sa spomínali v ,,karnevalovom“ čítaní naši malí škôlkari po prečítaní príbehu hľadali medzi ostatnými maskami. Žiaci štvrtého ročníka deťom čítali text o šašovi. Škôlkari dostali omaľovánku šaša, ktorého vymaľovali na základe prečítaného textu. Maľovanie sa im veľmi páčilo a dúfame, že aj čítanie našich školákov. Škôlkari tak dostali príležitosť vidieť svojich starších kamarátov – školákov, ako im čítajú pre radosť. Veríme, že si takéto príjemné spoločné stretnutia  zopakujú naše deti  aj  v budúcnosti. Úsmevy a rozžiarené tváričky drobcov boli najkrajším poďakovaním.