Krásne slnečné počasie začínajúcej jesene priam láka von obdivovať farebnosť prírody. Dňa 7. októbra sme pre deti a rodičov zorganizovali jesennú vychádzku do blízkeho lesa. Deti zbierali žalude, šišky, listy, hľadali huby. Zážitkovou formou sa oboznamovali s názvami stromov, porovnávali ich  listy. Zdolávaním rôznych prekážok – konáre, nerovnomerný povrch a chôdzou  do kopca si upevňovali svoje zdravie, pohybovú výkonnosť a telesnú zdatnosť.