Divadelný svet pomáha deťom  rozvíjať jazykové zručnosti, slovnú zásobu, kreativitu, rozvíja empatiu, posilňuje sebavedomie.   Žiaci V.A si precvičili svoje herecké schopnosti a zahrali rozprávku Soľ nad zlato svojim spolužiakom.