Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov VII.B triedy II. stupňa základnej školy špeciálnych tried že po konzultácii so zriaďovateľom školy triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie

od 25. januára 2022 do 03. februára 2022

Zdôvodnenie: 
Trieda bude v uvedenom termíne uzavretá z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. Žiaci VII.B triedy sú 10 dní v domácej izolácii a musia dodržiavať karanténne opatrenia.
Prezenčné vzdelávanie bude obnovené 4. februára 2022 .