Žiaci V.A triedy poznávali rastliny a živočíchy. V úvode hodiny každý žiak predstavil svojim spolužiakom  obľúbené zviera a vysvetlil aj dôvody prečo sa mu páči. Žiaci sa rozdelili do skupín, vymysleli si svoje mená. Plnili rôzne úlohy: určovali listnaté aj ihličnaté stromy, hádali v prešmyčkách ich názvy. Vedúci skupín sa pokúsili svojim spolužiakov opísať, nakresliť vybrané zvieratá, rastliny, ktoré mali uhádnuť. Nakoniec si zahrali hru – ,, Nájdi druh,,. Aktivita sa žiakom páčila. Uvedomili si, že je potrebné poznať a chrániť prírodu, pretože je to najcennejší dar v živote každého človeka.