Mladistvý vek sa často charakterizuje ako obdobie „zamilovanosti“, obdobie prvých lások, čistých, ideálnych, ktoré významne ovplyvňujú formovanie osobnosti mladého človeka.

Beseda uskutočnená 21.5.2021 v špeciálnych trieda. Do besedy sa žiaci zapájali, kládli otázky na ktoré im bolo odpovedané. Besedu viedla učiteľka Glankovičová.