Prednáška anatómia a fyziológia

Pri téme anatómia a fyziológia rozmnožovacích orgánov sme žiakom sprostredkovali informácie o stavbe tela a rozmnožovacích orgánoch. Pomohla nám kniha Encyklopédia pohlavného života.