Opäť sú tu Fašiangy, čas radosti a veselosti. A práve v takejto oslavnej atmosfére sa v našej materskej škole uskutočnil fašiangový karneval. Výrobu škrabošiek a prípravu masiek vystriedala veselá zábava. Po vstupe do čarovne vyzdobenej triedy sa deti a pani učiteľky zmenili na rozprávkové bytosti, zvieratká či masky rôznych profesií. Hlasný džavot a šťastný smiech tajomných masiek a obľúbených hrdinov sľuboval bohaté karnevalové zážitky. Nedočkavé deti, plné očakávania, s rozžiarenými očkami, v pestrých maskách šírej fantázie, si najprv spoločne zaspievali a zarecitovali. Vo výbornej karnevalovej atmosfére, za sprievodu veselej hudby, nasledovala prehliadka  a predstavenie masiek, zábavné súťaže, tanečná zábava plná radosti a smiechu a sladké hodovanie pri tradičných fašiangových šiškách. Nechýbal ani diplom za krásnu karnevalovú masku s hračkou a sladkou odmenou. Karneval  ukončila tombola s rozkošnými hračkami a spokojným úsmevom na tvárach deti. Bolo to veru veselé a vydarené dopoludnie, bohaté na nové zážitky plné smiechu a radosti.