Oznam-o-prerušení-vyučovania-01.02.2023-07.02.2023