V rámci hodín THD sme spolu so žiakmi zveľaďovali areál školy a naše okolie. Žiaci sa starali o kvetinový záhon pred školou a zbierali odpadky, čím si pripomenuli význam a dôležitosť čistého životného prostredia. Takýmto spôsobom žiaci pomáhajú aj sebe a vytvárajú si návyky, potrebné pre lepší a zdravší život.