Dňa  24. októbra 2022 uskutočnila naša materská škola jesenné tvorivé dielne. Hlavným zámerom bolo aktívnou tvorivou činnosťou zlepšiť vzájomnú spoluprácu rodiny a školy. Tvorivo využiť prírodný materiál na rozvoj manuálnych zručností detí, citlivo vnímať krásy prírody, jej čara a jedinečnosti, vedieť ju chrániť a zveľaďovať.

K jeseni neodmysliteľne patrí zber úrody a plodov, pričom ich využitie je rôznorodé. Pri práci s nimi v tvorivých dielňach mali deti s rodičmi možnosť využiť svoje zručnosti, fantáziu a kreativitu. Spoločne vytvorili krásne jesenné dekorácie, ktorými sme vyzdobili priestory materskej školy.

Ďakujeme všetkým rodičom za účasť.