Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca, sme v našej materskej škole realizovali s deťmi zaujímavú aktivitu pod názvom “Putovanie kvapky”. Pútavou formou o  kvapkách sa deti oboznámili s významom a kolobehom vody na Zemi. O tom, kde všade v prírode sa nachádza, aké má podoby, ale aj o nebezpečenstve jej znečistenia človekom. Aj týmto dňom sme sa opäť presvedčili, že “voda je život” a nevyhnutne patrí k našej každodennej existencii.