07.04.2022 sa žiaci našej školy oboznámili so zdravou výživou a ochorením anorexiou a obezitou .Vedomosti o tejto problematika nadobudli prezentáciou a následne vypracovaním PL.