V mesiaci december školského roka 2021/2022 bolo náplňou práce koordinátora environmentálnej výchovy koordinovať úlohu ,a to vianočné aranžovanie, pri zachovaní vianočných tradícií a využívaní prírodného materiálu pri skrášľovaní interiéru školy. Triedni učitelia a vyučujúci výtvarnej výchovy urobili vianočnú a zimnú výzdobu svojich tried a vianočný stromček.