V rámci finančnej gramotnosti sme pre našich žiakov pripravili prednášky s názvom Šetriť znamená spokojne spávať! a Históriu financií… Svoje zručnosti, vedomosti a skúsenosti s peniazmi rozvíjali pomocou rôznych
aktivít. Matematické zručnosti precvičovali počítaním bankoviek a mincí, nakupovaním a interaktívnymi cvičeniami. Priblížili si hodnotu peňazí, pripomenuli si prvé mince (niektoré sú nám známe už z rozprávok napr. O troch grošoch) ako boli hrivny, denáre, groše, dukáty, toliare, grajciare, zlatky. Prezreli si aj pekné a náučné videá. Žiaci uplatnili svoju tvorivosť a skupinovou prácou vytvorili krásny plagát. Sme veľmi radi, že tieto prednášky žiakov obohatili o zážitky a vedomosti, ktoré využijú v bežnom
živote.