Žiaci si nás môžu nájsť na Facebooku, kde učíme online, v skupine ZŠ s MŠ Tuhrina učí online.

Prosíme rodičov aby odkontrolovali svoje deti. Zadané úlohy budú skontrolované po návrate do školy.

Prerušenie výučby neznamená že sú prázdniny.