Prvý december bol vyhlásený za svetový deň boja proti AIDS Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 1988. Naša škola sa v tomto školskom roku po prvýkrát zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými týmto ochorením. Na podporu tejto kampane sa na našej škole uskutočnili rôzne akcie.

  1. V hlavnej budovy školy bola vytvorená nástenka na ktorej sme informovali žiakov s cieľom kampane a s nebezpečenstvom šírenia HIV/AIDS. Na nástenku sme umiestnili aj plagát kampane.
  2. Na triednických hodinách si žiaci pozreli prezentáciu so základnými informáciami o tejto zákernej chorobe. Následne si overili svoje vedomosti kvízom
  3. Žiaci siedmeho ročníka mali možnosť pozrieť si video s názvom HIV/ AIDS.
  4. Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci zhotovili výtvarné práce s tematikou HIV/AIDS ktoré boli vyvesene na nástenke.

Vyvrcholením podujatia bolo vytvorenie symbolu boja proti AIDS, ktorým je červená stužka. Vytvorením tohto symbolu sme chceli vyjadriť solidaritu všetkým, ktorých postihla táto zákerná – nevyliečiteľná choroba.