Poslaním nás dospelých  je vštepovať deťom už od útleho detstva lásku k prírode, všetkému živému v nej, ako aj pestovať povedomie o ochrane prírody a životného prostredia, v ktorom deti vyrastajú.

22. apríl – Deň Zeme nám to v plnej miere umožnil. Prostredníctvom hravých edukačných aktivít  sme spoznávali a objavovali našu Zem.  Spoločne sme kreslili, tvorili, maľovali, triedili a upratovali kúsok nášho prostredia, v ktorom žijeme. Cez vnímanie krásy k prírode sme tak získali vedomosti o tom, ako sa máme o Zem starať a chrániť ju.

Najväčšou odmenou boli pre nás medaily „Malý ochranár“, na ktorých sme si s radosťou pochutnali.