Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov VIII.B triedy,
že po konzultácii so zriaďovateľom školy trieda prechádza na dištančné vzdelávanie od 09. decembra 2021 do 17. decembra 2021

Zdôvodnenie: 
Trieda bude v uvedenom termíne uzavretá z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u žiaka.
Žiaci  VIII.B triedy sú 10 dní v domácej izolácii a musia dodržiavať karanténne opatrenia.
Prezenčné vzdelávanie bude obnovené po vianočných prázdninách .