Svetový deň zvierat bol prvýkrát oslavovaný už v roku 1931 vo Florencii. 4. október bol vybraný práve preto, že naň pripadá sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov. Zvieratá sú súčasťou a krásou života na tejto planéte, život bez nich si už len ťažko vieme predstaviť. Je oslavou vzťahu medzi ľudstvom a ríšou zvierat.

Ani my sme na tento deň nezabudli. Pre žiakov bola pripravená prezentácia. Žiaci IX.A sa dozvedeli nové informácie o chránených živočíchoch, uvedomili si, čo pre nás znamenajú, ako sa o zvieratá máme starať a ako sa máme k nim správať. Žiaci vyhľadávali zaujímavosti o chránených zvieratách žijúcich na našom území. Po spoločnej spolupráci vytvorili plagát k Svetovému dňu zvierat, ktorý sa nachádza v hlavnej budove školy. Environmentálna nástenka bola aktualizovaná o Svetový deň zvierat.