Hygiena tela je téma, s ktorou sa žiaci stretávajú už od útleho detstva. Aj napriek tomu je dobré si niektoré činnosti z hygieny pripomínať.
Žiakom bola odprezentovaná prezentácia, počas ktorej sme diskutovali o konkrétnych témach ako je umývanie rúk aj v súvislosti so súčasnou pandemickou situáciou. Umývanie zubov, dôležitosť preventívnych prehliadok, umývanie vlasov, ako postupovať, ak sú vo vlasoch vši, ale tiež aj dôležitosť manikúry a pedikúry.
Umývanie rúk žiaci predviedli aj prakticky. Pri tom slovne opisovali čo akurát robia, použitie mydla, dôsledné umytie dlaní, chrbta rúk, miest medzi prstami.
V závere žiaci vypracovali pracovný list.