Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov II.A triedy, že po konzultácii so zriaďovateľom školy a RÚVZ v Prešove trieda prechádza na dištančné vzdelávanie

od 04. októbra 2021 do 13. októbra 2021

Zdôvodnenie: Trieda bude v uvedenom termíne uzavretá z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u žiaka. Žiaci  II.A triedy sú  v domácej izolácii a musia dodržiavať karanténne opatrenia.