Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Tuhrina 4 v Tuhrine, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

poskytuje

žiakom špeciálnych tried ZŠ s MŠ Tuhrina

dňa 07.06.2019 riaditeľské voľno

z prevádzkových dôvodov.

Vyučovanie bude pokračovať dňa 10.06.2019 (t.j. pondelok).

Riaditeľské-voľno-07.06.2019