Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencií pre blaho detí v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa života detí. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Deti v ŠT svoje myšlienky vyjadrili pri tvorbe plagátov a pozreli si rozprávku Mechúrik -Koščùrik. Užili sme si krásny a šťastný Deň detí