Všetci žiaci druhého stupňa základnej školy v bežných triedach  sa dňa 20. a 21. mája 2021 zúčastnili besedy s témou : predčasný sexuálny život  a jeho riziká. Vyučujúca pripravila pre žiakov rôzne prezentácie s textami a obrázkami a zdôraznila najmä rozdiel medzi zamilovanosťou a láskou a priateľstvom a láskou. Dôležité je aj rozdielne prežívanie lásky u dievčat a chlapcov a aké sú riziká skorej gravidity u adolescentných matiek.  Besedovali sme aj na tému : prečo nebyť skoro matkou a aké sú príčiny predčasného otehotnenia a najmä jeho sociálne dôsledky ! V závere sme sa venovali otázkam prevencie  a ochrany pred neželaným tehotenstvom.