Všetci žiaci druhého stupňa základnej školy v bežných triedach  sa formou rozhovoru dozvedeli o želaniach detí v svojej triede a želaniach detí na celom svete. Svoje želania zobrazili vo forme kvetov a listov stromu. Stromy vystrihovali z farebných papierov. Svoju prácu pomenovali Strom želaní. Výtvarné práce boli vystavené v triede.