Podujatia sa zúčastnili žiaci druhého stupňa základnej školy. Vzdelávanie prebiehalo prezenčnou formou. Vyučujúci OBN pripravil pre žiakov priateho až deviateho ročníka pracovný hárok, na ktorom žiaci výtvarne znázornili svoje želania, sny, ciele a túžby.