„Jar v prírode“ je vďačnou témou na pestovanie lásky k prírode a na rozvíjanie environmentálnej výchovy. Turistickú vychádzku do blízkeho okolia sme využili na to, aby deti lepšie spoznali krásu okolitej prírody, uvedomili si potrebu jej ochrany a  spoznali flóru v najbližšom okolí MŠ .

Radosť deti prejavili nielen pri pohybových aktivitách, ale aj pri pozorovaní jarnej prírody, zbieraní prírodného materiálu , počúvaní zvukov. Každé dieťa dostalo svoju krabičku lesných pokladov a podľa nej hľadali rôzne prírodniny- šišku, kameň, konárik, púpavu, trávu, ihličie, fialku, kôru, mach a slimačiu ulitu. Turistickú vychádzku zvládli všetky deti, strávili príjemné chvíle a prežili zaujímavé dopoludnie. O tom, že sa im vychádzka páčila, svedčia i naše fotografie.