Rodinný rozpočet. So žiakmi špeciálnych tried sme sa venovali tvorbe rodinného rozpočtu za pomoci príjmov a výdavkov.