Žiaci špeciálnych tried v mesiaci január vyrábali krmidla pre vtáky, do ktorých sypali krmivo. Krmidlá rozvešali v okolí školy.