Krásny jesenný deň využili naše deti na jesennú turistickú vychádzku do lesa.

Spolu s pani učiteľkami sa stali bádateľmi, objavovali a pozorovali meniacu sa prírodu, opadávanie sfarbených listov, porovnávali listnaté a ihličnaté stromy a kríky, zbierali jesenné plody. Cestou zdolávali malé prírodné prekážky, pohrali sa so suchým lístím a nadýchali sa čerstvého lesom prevoňaného vzduchu.

Cieľom turistickej vychádzky bolo vzbudiť u detí záujem o všetky krásy, ktoré nám jesenná príroda ponúka a taktiež podporiť u detí zdravie a pohyb.