Oznam-o-prerušení-vyučovania-04.10.2023-13.10.2023