– je oslavou, ktorá nám pripomína, že zdravie nie je samozrejmosť a že na jeho ochrane musíme neustále pracovať.

Tento deň sme sa rozhodli osláviť v našej MŠ dlhšou zdravotnou turistickou vychádzkou do blízkeho lesa a zábavnou aktivitou, spojenou s vyhľadávaním lesných plodov.

Nekonečnú energiu našich deti sme využili na vyhľadávanie určených prírodnín do škatuľky lesných pokladov a vzrušujúce pozorovanie, skúmanie a objavovanie im neznámych prírodných reálií. Aktívny pohyb v prírode a pobyt na čerstvom vzduchu v lone krásnej prírody prispel k zlepšeniu zdravia detí, nabil ich energiou, úsmevom a obohatil ich o nové zážitky.