Chrániť životné prostredie znamená chrániť život na Zemi. Aj nám záleží na budúcnosti života na našej krásnej planéte. Preto sme si aj my na našej škole pripomenuli Svetový deň životného prostredia (5.jún). Žiaci II. stupňa sa učia, ako chrániť a zveľaďovať životné prostredie a skvalitňovať si každodenný život. Pozreli si dokument o ochrane životného prostredia. Nakreslili rôzne obrázky zamerané na ochranu životného prostredia. V hlavnej budove školy bola aktualizovaná nástenka environmentálnej výchovy.