Týranie a zneužívanie detí je vážny problém, preto sme sa rozhodli  venovať tejto téme. Formou besedy sa žiaci II.stupňa dozvedeli, čo sa považuje za týranie a zneužívanie detí. Stručne im boli popísané porušovania práv detí, s možnými následkami na ich psychické aj fyzické zdravie. Dozvedeli sa čo znamená pojem syndróm CAN. Pozreli si krátke videá zamerané na týranie a sexuálne zneužívanie detí.