Dieťa by malo vyrastať v detskom svete, vo svete fantázie, pokoja, lásky a rodinnej pohody. Realita je však iná. Mnoho deti žije v rozhádanom, ba až patologickom rodinnom prostredí, v ktorom je dieťa týrané, resp. je na ňom páchané násilie v rozličných formách. Dnes v ŠT sme mali so žiakmi besedu na túto tému. V závere besedy sme mali aktivitu „Kto a aký som“,  kde žiaci pri podávaní lopty povedali svoje meno a zároveň pozitívnu vlastnosť na začiatočné písmeno ich mená. Podujatie sa žiakom veľmi páčilo.