Deň svetovej oslavy života, prírody a životného prostredia na našej planéte a zároveň aj memento na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a našu závislosť od cenných darov, ktoré nám Zem poskytuje.

Aj v našej MŠ prebúdzame u deti environmentálne cítenie, učíme ich vnímať prírodu a potrebu chrániť ju a preto aj Deň Zeme je toho každoročnou súčasťou.

Tento významný deň našej planéty sme si s deťmi pripomenuli prostredníctvom tvorivých a hravých edukačných aktivít, v ktorých spoznávali našu planétu, pozreli si ukážku, prostredníctvom ktorej vyjadrili svoje názory na správanie sa k prírode, starostlivosť o ňu a potrebu jej ochrany, zhotovili si čelenky i veselú planétu, pomohli zvieratkám upratať les, triedili odpad a spoločne s planétou Zem oslavili jej sviatok. Malí ochranári si upratali školskú záhradu a zapojili sa i do skrášlenia životného prostredia v obci, pri ktorom vyzbierali odpadky v blízkom okolí MŠ a vyčistili okolie miestneho potôčika.

Deti sa do aktivít zapojili s veľkým záujmom a pracovným nasadením.

Deň Zeme sme si tak spoločne užili v dobrej a veselej nálade s množstvom krásnych zážitkov.