Téma Svetového dňa vody v roku 2022, ktorý si pravidelne pripomíname 22. marca bola Podzemná voda – zviditeľniť neviditeľné.  Všetci poznáme výrok:  To najdôležitejšie je očiam neviditeľné. Platí to aj pri vode. Práve tá neviditeľná, podzemná je najdôležitejšia. Bezpečnosť pitnej vody zo zdrojov používaných na individuálne a hromadné zásobovanie, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a a jej významu pre zdravie človeka sme si v budove ŠT spoločne pripomenuli pozeraním prezentácie, rozhovorom a kreatívnou prácou.

1648668928007.jpg
1648668928014.jpg