Žiaci II. stupňa si na hodinách literatúry prečítali rozprávkové príbehy a zahrali sa na mladých ilustrátorov. Preniesli sa do čarovného sveta rozprávok a vytvárali zaujímavé ilustrácie k jednotlivým rozprávkam.