K neodmysliteľným ľudovým zvykom počas Fašiangov patrí aj karneval. Aj na našej škole sa uskutočnil karneval. Karnevalovými dekoráciami vyzdobené priestory tried sa v tento deň premenili na tanečný parket plný rozprávkových, filmových, no hlavne originálnych masiek, ktoré si žiaci vopred vymysleli a pripravili. Každá maska bola zaujímavá a jedinečná. Program plný zábavy a hier sa začal predstavením sa každej masky, ktorá bola odmenená malou sladkou dobrotou. Nasledovali detské hry a súťaže a vyhodnotenie masiek. Porota hodnotila kreativitu, tvorivosť a nápaditosť. Najkrajšie masky dostali veľkú sladkú odmenu- čokoládu. K veselej karnevalovej nálade prispela hlavne tombola, na ktorú sa žiaci tešili už týždne vopred. Žiaci si zakúpili tombolové lístky, ktoré potom losovali a mali možnosť získať krásne tombolové ceny. Prežili sme nádherný deň plný smiechu a radosti, na ktorý budeme ešte dlho spomínať. Spoza masiek žiarili veselé detské očká, ktoré si karneval veľmi užívali. Deti s nadšením tancovali, spievali, ale aj súťažili. Priestormi sa ozýval nielen detský smiech, ale aj veselá hudba.

Vyhodnotenie masiek:

1.miesto: Nelka Balogová-1.A (morská panna)

                Jenika Ferková- 2.A (ježibaba)

     Samuel Ferko-4.A (včielka)

2.miesto: Jasmínka Ferková – 2.A (šašo)

                 Justin – 1.A (duch)

                Sebastián – 4.A (pirát Jack)

3. miesto: Vojtech Ferko-4.A (mafián)

                  Daniel – 2.A (krokodíl)

                 Dávid – 1.A (ninja)